σwna    Horoskopy i analizy   Kursy i konsultacje   Publikacje   O mnie    Mapa strony

 

Anio³ S³oneczny

 

Do poczytania:

Prosperita

Deepak Chopra

Myœlenie kwantowe

 

Uzdrawianie

Psychosomatyka

Wybaczanie

Afirmacja

Mapa Marzeρ

Evelyn Monahan

―ywio³y

Vedic Art

EFT

Felinoterapia

Brian Gym

Aura Soma

 

ZwiΉzki

Harmonia serca

Sny

NAO

 

Czakry

Numerologia

Astrologia

Astrologia Wedyjska

 

Ascendencja

Duchowoœζ

Rozwσj

Oczyszczanie

Ochrona

Antakarana

Promienie

Karma

Atlantyda

Prosperita

Wybaczenie duchowe

Œwiat³o

Orby

JednoroΏce

Channeling

 

Anio³y

Hierarchie

Regent

S³oneczny

Archanio³y

Archaii

Elohim

Barwne promienie

Modlitwy

Afirmacje

Karty Anio³σw

Arkana

Krσlestwa

Opowieœci

Wiersze

KsiΉΏki

Talie

 

Reiki

Co to jest Reiki?

Historia

Udzielanie

Wymiana energetyczna

Mistrzowie

Lektury, linki

 

Duchowe cytaty

Rozmowy z Bogiem

Wojownik Œwiat³a

Dalaj Lama

Eckhart Tolle

Osho

Eben Alexander

Sanaya Roman

Thich Nhat Hanh

 

Artyku³y

Publikacje

Lektury

Linki

 

 

 

Anio³ S³oneczny pomaga w sprawach uczuciowych i emocjonalnych, a takΏe wtedy, kiedy pracujesz nad w³asnym "ego". Wspiera odczuwanie œrodowiska i otoczenia, w ktσrym realizujesz cel swojej inkarnacji. Jest szczegσlnie pomocny, kiedy opanujΉ ciκ czarne myœli i potrzebujesz wyciszenia emocjonalnego, opanowania wewnκtrznego chaosu.

ZnajdŸ swojego Anio³a Opiekuna zgodnie ze swojΉ datΉ urodzenia.

1. Vehujah 21 III – 3 VI – 18 VIII – 30 X – 9 I
2. Yeliel 22 III – 4 VI – 19 VIII – 31 X – 10 I
3. Sitael 23 III – 5 VI – 20 VIII – 1 XI – 11 I
4. Elemiah 24 III – 6 VI – 21 VIII – 2 XI – 12 I
5. Mahasiah 25 III – 7 VI – 22 VIII – 3 XI – 13 I
6. Lelahel 26 III – 8 VI – 23 VIII – 4 XI – 14 I
7. Achajah 27 III – 9/10 VI – 24 VIII – 5 XI – 15 I
8. Kahetel 28 III – 10/11 VI – 25 VIII – 6 XI – 16 I
9. Haziel 29 III – 12 VI – 26 VIII – 7 XI – 17 I
10. Aladiah 30 III – 13 VI – 27 VIII – 8 XI – 18 I
11. Lauvuel 31 III – 14 VI – 28 VIII – 9 XI – 19 I
12. Hahaiah 1 IV – 15 VI – 29 VIII – 10 XI – 20 I
13. Jezalel 2 IV – 16 VI – 30 VIII – 11 XI – 21 I
14. Mebahel 3 IV – 17 VI – 31 VIII – 12 XI – 22 I
15. Hariel 4 IV – 18 VI – 1 IX – 13 XI – 23 I
16. Hakamih 5 IV – 19 VI – 2 IX – 14 XI – 24 I
17. Lauviah 6 IV – 20 VI – 3 IX – 15 XI – 25 I
18. Kaliel 7 IV – 21 VI – 4 IX – 16 XI – 26 I
19. Leuviah 8 IV – 22 VI – 5 IX – 17 XI – 27 I
20. Pahaliah 9 IV – 23 VI – 6 IX – 18 XI – 28 I
21. Nelchael 10/11 IV – 24 VI – 7 IX – 19 XI – 29 I
22. Yeiayel 11/12 IV – 25 VI – 8 IX – 20 XI – 30 I
23. Melahel 13 IV – 26 VI – 9 IX – 21 XI – 31 I
24. Hahujah 14 IV – 27 VI – 10/11 IX – 22 XI – 1 II
25. Nith-hajah 15 IV – 28 VI – 11/12 IX – 23 XI – 2 II
26. Haaiah 16 IV – 29 VI – 13 IX – 24 XI – 3 II
27. Yeratel 17 IV – 30/1 VII – 14 IX – 25 XI – 4 II
28. Seheiah 18 IV – 1/2 VII – 15 IX – 26 XI – 5 II
29. Reiyel 19 IV – 3 VII – 16 IX – 27 XI – 6 II
30. Omael 20 IV – 4 VII – 17 IX – 28 XI – 7 II
31. Lekabel 21 IV – 5 VII – 18 IX – 29 XI – 8 II
32. Vasariah 22 IV – 6 VII – 19 IX – 30 XI – 9 II
33. Yehuiah 23 IV – 7 VII – 20 IX – 1 XII – 10 II
34. Lehahiah 24 IV – 8 VII – 21 IX – 2 XII – 10 II
35 Khavaquiah 25 IV – 9 VII – 22 IX – 3 XII – 11 II
36. Menadel 26 IV – 10 VII – 23 IX – 4 XII – 12 II
37. Aniel 27 IV – 11 VII – 24 IX – 5 XII – 13 II
38. Haamiah 28 IV – 12 VII – 25 IX – 6 XII – 14 II
39. Rehael 29 IV – 13 VII – 26 IX – 7 XII – 15 II
40. Yeiazel 30 IV – 14 VII – 27 IX – 8 XII – 16 II
41. Hahahel 1 V – 15 VII – 28 IX – 9 XII – 17 II
42. Mikael 2 V – 16 VII – 29 IX – 10 XII – 18 II
43. Veuliah 3 V – 17 VII – 30 IX – 11 XII – 19 II
44. Yelahiah 4 V – 18 VII – 1 X – 12 XII – 20 II
45. Sealiah 5 V – 19 VII – 2 X – 13 XII – 21 II
46. Ariel 6 V – 20 VII – 3 X – 14 XII – 22 II
47. Asaliah 7 V – 21 VII – 4 X – 15 XII – 23 II
48. Mihael 8 V – 22/23 VII – 5 X – 16 XII – 24 II
49. Vehuel 9 V – 23/24 VII – 6 X – 17 XII – 25 II
50. Daniel 10 V – 24/25 VII – 7 X – 18 XII – 26 II
51. Hahasiah 11 V – 26 VII – 8 X – 19 XII – 27 II
52. Imamiah 12/13 V – 27 VII – 9 X – 20 XII – 28/29 II
53. Nanael 13/14 V – 28 VII – 10 X – 21 XII – 1 III
54. Nithael 15 V – 29 VII – 11 X – 22 XII – 2 III
55. Mebahiah 16 V – 30 VII – 12 X – 23 XII – 3 III
56. Poyel 17 V – 31 VII – 13 X – 24 XII – 4 III
57. Nemamiah 18 V – 1 VIII – 14 X – 25 XII – 5 III
58. Yeyalel 19 V – 2 VIII – 15 X – 26 XII – 6 III
59. Harahel 20 V – 3 VIII – 16 X – 27 XII – 7 III
60. Mitzrael 21 V – 4 VIII – 17 X – 27 XII – 8 III
61. Umabel 22 V – 5 VIII – 18 X – 28 XII – 9 III
62. Jah-hel 23 V – 6 VIII – 19 X – 29 XII – 10 III
63. Anauel 24 V – 7 VIII – 20 X – 30 XII – 11 III
64. Mehiel 25 V – 8 VIII – 21 X – 31 XII – 12 III
65. Damabiah 26 V – 9 VIII – 22 X – 1 I – 13 III
66. Manakel 27 V – 10 VIII – 23 X – 2 I – 14 III
67. Ayael 28 V – 11 VIII – 24 X – 3 I – 15 III
68. Habuhiah 29 V – 12 VIII – 25 X – 4 I – 16 III
69. Rafael 30 V – 13 VIII – 26 X – 5 I – 17 III
70. Yamabiah 31 V – 14 VIII – 27 X – 6 I – 18 III
71. Haiiael 1 VI – 15/16 VIII – 28 X – 7 I – 19 III
72. Mumiah 2 VI – 16/17 VIII – 29 X – 8 I – 20 III